I formiddag ble det innført børspause i Scana Industrier etter et kursløft på seks prosent. Børsen ville undersøke kursutviklingen. Børspausen er opphevet etter at Scana har sendt ut følgende melding: I formiddag ble det innført børspause i Scana Industrier etter et kursløft på seks prosent. Børsen ville undersøke kursutviklingen. Børspausen er opphevet etter at Scana har sendt ut følgende melding: "Det er ikke inngått bekreftede kontrakter som ikke er varslet til Oslo Børs.Det vises til artikkel i Moss Avis om bekreftet ordrereserve på nærmere 250 millioner kroner og årsbudsjett for 2007 på rundt 200 millioner kroner i Scana Vestby.Scana Vestby ønsker å dimensjonere bemanning og kapasitet i virksomheten for å håndtere omsetning og ordrereserve på et høyere nivå enn dagens. Budsjett og ordrereserve i Scana Vestby inkluderer både inngåtte kontrakter og en vurdering av utsendte tilbud, pågående forhandlinger og annen kontakt med kunder. Deler av budsjett og ordrereserve er ikke bekreftet."Scana-aksjen omsettes for 11,55 kroner, opp seks prosent, etter opphevelsen av pausen.