Fast bekrefter oppkjøpet av en minoritetsinteresse i japanske SBI Robo Co. Ltd., går det frem av en børsmelding.Fast kjøper 16 prosent 240 millioner yen, tilsvarende rundt 12,4 millioner kroner, av selskapet som fokuserer på avanserte søkeløsninger mot konsummarkedet.Resten av Robo er eid av SBI Holdings, som er notert på Tokyo-børsen.