I en oversikt av Jacques Chahine Finance over anbefalinger siste 75 dager kommer det i Finansavisen frem at fem aksjer på Oslo Børs ikke får annet enn "kjøp".
Disse aksjene er (antall kjøpsanbefalinger i parentes):
Awilco Offshore (7)Orkla (7)Aker Yards (6)Scorpion Offshore (6)Sevan Marine (6)