Photocure har avsluttet to multisenter fase III-studier, utført ved ledende kliniske sentre i EU og USA, går det frem av en børsmelding.Begge studiene viste signifikant bedre respons hos pasientene som ble behandlet med Metvix enn hos placbo-gruppen. Dette svarer ifølge meldingen til de svært gode resultatene i tidligere studier hvor Mevix er brukt sammen med Photocures første lampe Curelight.- Disse studiene vil danne basisen for søknaden for godkjennelse av Aktilite i USA. Begge studiene er konkluderende og bekreftende, og vi har et solid vitenskapelig grunnlag for søknaden vår, sier Photocure-sjef Kjetil Hestdal.