Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken slår fast at markedet stort sett stod stille i går i påvente av morgendagens årstale fra sentralbanksjefen. Mork ser liten risiko for markedsreaksjoner, særlig på oppsiden. Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken slår fast at markedet stort sett stod stille i går i påvente av morgendagens årstale fra sentralbanksjefen. Mork ser liten risiko for markedsreaksjoner, særlig på oppsiden. - Vi må tilbake til 2005 for å se nevneverdige markedsreaksjoner i forbindelse med årstalen. Men den gang var situasjonen mer unik, da rentenivået var på historisk lave 1,75 prosent og sentralbanksjefen varslet hevinger, skriver Mork i en kommentar i dag.- Denne gangen tviler vi på slike oppsiktsvekkende signaler. Som nevnt tror vi heller Gjedrem vil benytte anledningen til å fortelle om Norges Banks erfaringer rundt sin rentebane, nå som det har gått ett år siden den ble innført. I tillegg ser vi heller ikke bort i fra å høre uttalelser om det stramme arbeidsmarkedet, hvordan det påvirkes av økt immigrasjon og hvordan Banken vil respondere på høy lønnsvekst. Samtidig kan vi også høre uttalelser omkring den finansielle stabilitetssituasjonen, hovedsaklig i Norge men også internasjonalt, skriver sjeføkonomen.