Kongsberg Gruppen har i dag kjøpt 3000 aksjer i eget selskap til en gjennomsnittlig kurs på 181,50 kroner. Kjøpet er gjort i forbindelse med et aksjeprogram for samtlige ansatte.Etter kjøpet eier selskapet 32158 aksjer.