Norwegian Property fikk et resultat på 522 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal 2006. Norwegian Property fikk et resultat på 522 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal 2006. Brutto leieinntekter var i kvartalet på 203 millioner kroner, mens eiendomsporteføljen ble oppskrevet med 393 millioner kroner.Nettoresultatet i perioden var på 378 millioner kroner.