Bioteknologiselskapet Natural melder om et resultat før skatt på minus 3,4 millioner i fjerde kvartal 2006, mot 0,4 million kroner i samme periode året før. Driftsresultatet ble minus 3,4 millioner kroner, mot 0,3 million kroner året før. Bioteknologiselskapet Natural melder om et resultat før skatt på minus 3,4 millioner i fjerde kvartal 2006, mot 0,4 million kroner i samme periode året før. Driftsresultatet ble minus 3,4 millioner kroner, mot 0,3 million kroner året før. Selskapet hadde driftsinntekter på 5,2 millioner kroner, ned fra 10,7 millioner kroner året før.2006 var det første hele året hvor Natural har hatt inntekter kun fra lisensavtaler og ikke lenger er part i noen distribusjonsavtaler for salg av CLAHer er.