Verdipapirfond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS kjøpte i går 100.000 aksjer i Fara ASA. Etter dette eier fond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS 5,18 prosent av aksjekapitalen i selskapet.Verdipapirfond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS kjøpte i går 100.000 aksjer i Fara ASA. Etter dette eier fond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS 5,18 prosent av aksjekapitalen i selskapet.