Årsresultatet for 2006 er på 5,5 milliarder kroner mot 21,3 milliarder kroner året før. Ifølge Norges Bank er det først og fremst kurstap på valutabeholdningen som følge av en styrket krone som er årsaken til den store nedgangen. Det er vanlig med store svingninger i resultatet dersom krona styrker eller svekker seg. Årsresultatet for 2006 er på 5,5 milliarder kroner mot 21,3 milliarder kroner året før. Ifølge Norges Bank er det først og fremst kurstap på valutabeholdningen som følge av en styrket krone som er årsaken til den store nedgangen. Det er vanlig med store svingninger i resultatet dersom krona styrker eller svekker seg. Norges Bank hadde renteinntekter og gevinster på plasseringer i utlandet på til sammen 13 milliarder kroner i fjor, en økning på 3,5 milliarder fra 2005. Norges Banks internasjonale reserver utgjorde ved årsskiftet 254,6 milliarder kroner. Det blir i år ikke gjort noen overføring fra overføringsfondet til statskassen. (©NTB)