Norske Skog har emittert første transje av et nytt flytende rente obligasjonslån med fem års løpetid. Obligasjonene ble meget godt mottatt i markedet og selskapet valgte å stenge bøkene etter et oppnådd emittert volum på én milliard kroner. Innbetalingsdato er 1. mars 2007. Norske Skog har emittert første transje av et nytt flytende rente obligasjonslån med fem års løpetid. Obligasjonene ble meget godt mottatt i markedet og selskapet valgte å stenge bøkene etter et oppnådd emittert volum på én milliard kroner. Innbetalingsdato er 1. mars 2007. Lånet ble tilrettelagt av DnB NOR Markets og Fokus Markets og vil bli børsnotert på Oslo Børs.Refinansieringen vil bidra til en diversifisert finansieringsstruktur i kommende år.