I fjerde kvartal 2006 omsatte Simrad Optronics for 56,7 millioner kroner, mot 79,6 millioner kroner for et år siden. Driftsresultatet endte på minus 18 millioner kroner, mot et positivt driftsresultat på 1,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2005. Selskapet fikk et negativt resultat før skatt på 21,2 millioner kroner, mot et negativt resultat på 1,3 millioner kroner i samme periode året før. I fjerde kvartal 2006 omsatte Simrad Optronics for 56,7 millioner kroner, mot 79,6 millioner kroner for et år siden. Driftsresultatet endte på minus 18 millioner kroner, mot et positivt driftsresultat på 1,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2005. Selskapet fikk et negativt resultat før skatt på 21,2 millioner kroner, mot et negativt resultat på 1,3 millioner kroner i samme periode året før.