Eastern Drilling melder om et driftsresultat på -1.294.000 dollar og et netto underskudd på 91.000 dollar. Resultat før skatt ble -91.000 dollar.For ett år siden ga driften et underskudd på 0,5 millioner dollar og perioden et resultat på 0,9 millioner dollar, ifølge Reuters.Eastern Drilling opplyser i rapporten at det er besluttet å foreta tilleggsinvesteringer i "West E-drill" for å tilpasse riggen til norske forhold. Inkludert finansieringskostnader er tilleggsinvesteringen estimert til 35 millioner dollar.