Schibsted fikk et driftsresultat på 1.734 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, mot et driftsresultat på 236 millioner kroner i samme periode året før. På forhånd var det ventet et driftsresultat på 1.766 millioner kroner ifølge TDN Finans. Schibsted fikk et driftsresultat på 1.734 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, mot et driftsresultat på 236 millioner kroner i samme periode året før. På forhånd var det ventet et driftsresultat på 1.766 millioner kroner ifølge TDN Finans. Driftsresultatet i fjerde kvartal inkluderer blant annet en regnskapsmessig gevinst på 940 millioner kroner for fisjonen av TV2 og 550 millioner kroner for fisjonen av TV4.EBITA ble 312 millioner kroner (243), ventet 311 millioner kroner. Mens resultat før skatt ble 1.739 millioner kroner (238). Dette var ventet til 1.778 mill. kroner. Samlede driftsinntekter utgjorde 3.487 millioner kroner (2.643).Her finner duog