I dag holder Norges Banks representantskap årsmøte, der blant annet bankens årsregnskap blir fastsatt. Klokken 18.00 holder sentralbanksjef Svein Gjedrem sin årlige tale for representantskapets medlemmer og inviterte gjester. I dag holder Norges Banks representantskap årsmøte, der blant annet bankens årsregnskap blir fastsatt. Klokken 18.00 holder sentralbanksjef Svein Gjedrem sin årlige tale for representantskapets medlemmer og inviterte gjester. Årstalen vil være tilgjengelig påfra klokken 18.00. Talen blir overført direkte til web-TV og mobil-TV.