SuperOffice oppnådde et driftsresultat (EBIT) på 18,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, mot 15,3 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble 17,5 millioner kroner, opp fra 15,1 millioner kroner i samme periode året før. SuperOffice oppnådde et driftsresultat (EBIT) på 18,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, mot 15,3 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble 17,5 millioner kroner, opp fra 15,1 millioner kroner i samme periode året før. De totale inntektene i endte på 78,9 millioner kroner, mot 66,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2005.SuperOffice har i løpet av 2006 oppnådd sine viktigste strategiske målsetninger relatert til vekst i lisensomsetningen, satsningen på en utvidet partnerkanal, utvikling av SuperOffice programvare og forbedring av organisasjonen relatert til salg og utvikling, heter det i kvartalsrapporten.SuperOffice har de siste fire år vist en positiv utvikling i både omsetning og resultat, og ambisjonen er å fortsette denne trenden i 2007.Det foreslås et utbytte på to kroner per aksje.Her erog