Pareto mener kvartalstallene fra Tomra var solide. Selskapets reposisjonering mot markeder uten panteordninger er dessuten lovende, mener meglerhuset ifølge Stocklink. Pareto mener kvartalstallene fra Tomra var solide. Selskapets reposisjonering mot markeder uten panteordninger er dessuten lovende, mener meglerhuset ifølge Stocklink. Utsikter til tøffere tider i Tyskland, samt aggressive konkurrenter, gjør at meglerhuset er skeptisk til aksjen.Det anbefales salg av Tomra med et kursmål på 40 kroner. Dagens kurs er 47,80 kroner, opp 3,8 prosent.Paretos kursmål har vanligvis en tidshorisont på ni til 12 måneder.