Tomr amelder om et driftsresultat på 135 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, mens det ifølge Reuters var ventet et resultat på 131 millioner kroner. Året før var resultatet 79 millioner kroner.Resultatet før skatt ble 138 millioner kroner, mot ventet 133 millioner kroner og 84 millioner kroner i fjerde kvartal 2005.Selskapets driftsinntekter ble 1,05 milliarder kroner, sammelignet med en prognose på 889 millioner kroner. Året før lå inntektene på 675 millioner kroner.Det foreslås et utbytte på 40 øre per aksje.
Inntektene var på 625 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, en økning på 76 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2005. Samlede inntekter i 2006 ble 2.429 millioner kroner, opp 105 prosent målt mot 2005. Økt salg av maskiner i Tyskland var hovedårsaken til inntektsveksten. Driftsresultatet for kvartalet ble 123 millioner kroner mot 66 millioner kroner i 2005.Inntektene i kvartalet økte med 37 prosent til 266 millioner kroner. Samlede inntekter for 2006 økte med 21 prosent til 1.021 millioner kroner. Hoveddriverne var økte volumer og attraktive materialpriser i California. Driftsresultatet i fjerde kvartal økte fra 5 millioner kroner i fjor til 26 millioner kroner i år.Inntektene i fjerde kvartal var på 155 millioner kroner, en økning på 32 prosent i forhold til 2005. For 2006 totalt sett økte inntektene med 33 prosent til 504 millioner kroner. Sterk organisk vekst i TiTech var hovedårsaken til denne økningen. Driftsresultatet i kvartalet økte fra 19 millioner kroner i 2005 til 24 millioner kroner i 2006.Bytte av hovedunderleverandør til Tesco-prosjektet i Storbritannia i november 2006 forårsaket ekstrakostnader på 15 millioner kroner og forsinkede leveranser. Ny leverandør har blitt utpekt, og syv sentre hadde blitt sendt ved utgangen av 2006. Tomra er i rute med tanke på installasjon av cirka 90 sentre i andre og tredje kvartal 2007, opplyses det i kvartalsrapporten.I Tokyo har Tomra og Sumitomo Corporation nå cirka 50 maskiner installert i åtte ulike bydeler. Japansk media viser stor interesse for prosjektet, og man er i gang med utviklingen av nye maskiner tilpasset det japanske markedet for ytterligere å øke installsjonstakten.Her finner du , og