Primærinnsider i TTS Marine ASA, Hans-Jan Erstad, har i dag solgt 25 000 aksjer i TTS Marine ASA til en kurs kr. 70,297.Beholdning etter dette salget er 0, i tillegg har Hans-Jan Erstad opsjoner på kjøp av 55000 aksjer i TTS Marine ASA.