Orkla la i morges frem tall for 4. kvartal Orkla la i morges frem tall for 4. kvartal. Samtidig foreslo styret et ordinært utbytte for 2006 på ti kroner aksjen. . Samtidig foreslo styret et ordinært utbytte for 2006 på ti kroner aksjen. Det betyr penger på konto for styreformann Stein Erik Hagen. Hovedaksjonæren sitter på 41,9 millioner aksjer i Orkla, hovedsaklig gjennom investeringsselskapene Canica og Tvist 5.Dermed kan Hagen glede seg over 419 millioner kroner i utbytte.