Analytiker Lars Lindgren har sett nærmere på utviklingen i valutakrysningen yen/dollar de siste syv årene. I en rapport fremgår det at Lindgren tror mye tyder på at oppsiden vil bli langt større enn nedsiden i yen mot amerikanske dollar i tiden som kommer.Den blå pilen i grafen under indikerer den videre trenden for det kommende året:Lindgren ser for seg en solid oppside ut dette året og inn i det neste. I dag viser forholdet yen mot USD (juni forfall) 0,86. Får Lindgren rett i sine antagelser, styrkes yenen til ca. 0,95 (blå pil) til rundt midten av neste år, eller med om lag 10 prosent over dagens nivå.