JCE Group AB kjøpte i går ytterligere 4.037.803 aksjer i Captura ASA, og har nå totalt 9.395.993 aksjer; tilsvarende 63,87 prosent av utestående aksjer i selskapet, går det frem av en børsmelding.JCE vil derfor så snart som mulig fremsette et pliktig tilbud for kjøp av de resterende utestående aksjene i Captura.Tilbudsprisen vil være et kontant vederlag på 14,25 kroner per aksjen, høyeste pris JCE har betalt for Captura-aksjer de siste seks månedene.