DnB Nor Markets legger i dag frem reviderte rente- og valutaprognoser. DnB Nor Markets legger i dag frem reviderte rente- og valutaprognoser. - Vi holder her fast på vår tro om at renten vil bli satt ned med 50 basispunkter i USA i år. Dette vil bidra til at 10-års renten holder seg lav, og kanskje faller noe i løpet av året, skriver Erlend Lødemel i DnB Nor Markets i dagens morgenrapport.- Videre holder vi fast på synet om en svakere dollar og prognosen om 1,35 EURUSD på ett års sikt. De mer kortsiktige dollaranslagene er justert i noe svakere retning. For øvrig har vi ikke gjort noen store endringer i prognosene, skriver han.