Carnegie-sjef Anders Onarheim mener investorenes appetitt på nye selskaper faller med nedtur på børsen og økt utsikkerhet. Oslo Børs har ifølge dn ikke registrert at interessen for notering eller prospekter har dabbet av. Carnegie-sjef Anders Onarheim mener investorenes appetitt på nye selskaper faller med nedtur på børsen og økt utsikkerhet. Oslo Børs har ifølge dn ikke registrert at interessen for notering eller prospekter har dabbet av. Pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs opplyser at det så langt i 2007 er tatt opp fem nye selskaper til notering på Oslo Børs. Det er dessuten vedtatt opptak av to nye.28. mars avholdes det siste børsstyremøtet før nye og strengere regler for notering innføres.- Normalt er det mellom to og fem selskaper som søker notering ved hvert styremøte. Foran det siste møtet ser vi at pågangen er ekstremt stor, men det skyldes nok at det er mange som vil komme inn før de nye reglene innføres, sier Olsen til avisen.