Finansavisen presenterte tidligere i uken siste anbefalingsoversikt for de siste 75 dager. Vi gjør oppmerksom på at tabellen nå viser prosentvis fordeling av anbefalingene, og ikke antall anbefalinger slik tidligere.Altinex er fremdeles det selskap som relativt sett høster flest positive anbefalinger. Det har heller ikke vært endringer i rekkefølgen på selskapene fra
forrige runde
PositivePositiveHoldHoldNegativeNegativeTot. Anbef.Tot. Anbef.
SelskapSelskapSisteSisteForrigeForrigeSisteSisteForrigeForrigeSisteSisteForrigeForrigeSisteSisteForrigeForrige
AltinexAltinex83,0 %83,0 %83,3 %83,3 %17,0 %17,0 %16,7 %16,7 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %StatoilStatoil62,0 %62,0 %55,6 %55,6 %31,0 %31,0 %33,3 %33,3 %8,0 %8,0 %11,1 %11,1 %DNODNO55,0 %55,0 %54,5 %54,5 %27,0 %27,0 %27,3 %27,3 %18,0 %18,0 %18,2 %18,2 %Norsk HydroNorsk Hydro50,0 %50,0 %48,0 %48,0 %38,0 %38,0 %36,0 %36,0 %13,0 %13,0 %16,0 %16,0 %
.Slik ser det nå ut for oljeselskapene: Kolonnen "Forrige" viser prosentfordelingen fra forrige runde. "Siste" er nåværende runde. Samlet antall anbefalinger står til høyre.Prosentvis fordeling av anbefalingene siste 75 dager. Kilde: JCF/FactSet/FA.