Stocken Invest AS, et heleid selskap av adm. dir. Lars Viksmoen, har kjøpt 130.000 aksjer i Biotec Pharmacon fra Lars Viksmoen til 35 kroner aksjen, går det frem av en børsmelding.Lars Viksmoen og nærstående eier etter dette fortsatt 130.000 aksjer i selskapet. Viksmoen eier i tillegg 100.000 opsjoner.