I dag har det blitt kjent at Software Innovation kjøper dokumenthåndteringsselskapet SaveIT. For å finansiere kjøpet og styrke Software Innovations finansielle fleksibilitet, vil styret foreslå for selskapets generalforsamling en fortrinnsrettemisjon på inntil 60 millioner kroner. Det vil utstedes fra tre til fem millioner aksjer med en pris på 12 kroner aksjen. I dag har det blitt kjent at Software Innovation kjøper dokumenthåndteringsselskapet SaveIT. For å finansiere kjøpet og styrke Software Innovations finansielle fleksibilitet, vil styret foreslå for selskapets generalforsamling en fortrinnsrettemisjon på inntil 60 millioner kroner. Det vil utstedes fra tre til fem millioner aksjer med en pris på 12 kroner aksjen. I vurderingen av betingelsene for emisjonen, har styret lagt vekt på at emisjonen vil bli gjennomført med fortrinn for selskapets aksjonærer iht. allmennaksjelovens § 10-4, med omsettelige, frittstående tegningsrettigheter som skal søkes notert ved Oslo Børs i tegningsperioden.For å sikre gjennomføringen av emisjonen har styret etablert et garantikonsortium som garanterer for tegning av minst tre millioner aksjer i emisjonen. Deltagerne i garantikonsortiet er Firmament, Sanden AS, Sundt AS, Skagen, Bridago AS, Robur, Ojada AS og Holberg Norge AS, som er blant selskapets største aksjonærer.