Denne uken tar DnB Nor Markets inn DNO i sin anbefalte portefølje. Denne uken tar DnB Nor Markets inn DNO i sin anbefalte portefølje. Aksjen har falt nesten 10 prosent hittil i år. Vi mener risikoen i selskapet er overdrevet, og at det er gode muligheter for produksjonsstart i Irak i første halvår 2007. Vi beregner summen av delene i selskapet til 14,3 kroner per aksje, hvilket gir hyggelig rabatt på dagens nivåer, skriver meglerhusetYara går ut med pen gevinst.Ny portefølje:
  • FastFast
  • Golden OceanGolden Ocean
  • RCCLRCCL
  • TelenorTelenor
  • SeabirdSeabird
  • AwilcoAwilco
  • DNODNO
Meglerhusets portefølje hadde en avkastning på 6,9 prosent sist uke, mot referanseindeksens pluss 1,3 prosent. Akkumulert for året har meglerhusets portefølje gitt 5,9 prosent, mens OSEBX har gitt 1,0 prosent.