Valutanoteringene fredag formiddag viser:
Kronen styrket seg umiddelbart etter at KPI-tallene viste en kjerneinflasjonsvekst noe i overkant av hva analytikerne hadde regnet med i februar. Styrkelsen utgjorde om lag fem øre.Mot dollar ser vi forørvrig at kronen også har styrket seg dersom vi sammenligner med noteringene fra i går formiddag. Bevegelsen her utgjør om lag tre øre. Mot britiske pund har kronen hentet rundt seks øre det siste døgnet, samtidig som styrkeforholdet dollar/euro viser en dollarstyrkelse på om lag en cent siste døgn.