Anders Bergland i Glitnir Securities sier til Finansavisen at han forventer mer uro i aksjemarkedet fremover. Anders Bergland i Glitnir Securities sier til Finansavisen at han forventer mer uro i aksjemarkedet fremover. - Vi tror ikke korreksjonen er over for denne gangen, og forventer fortsatt turbulente markeder fremover. Oslo Børs hovedindeks reagerte opp fra støtte omkring 420-425 inneværende uke. Imidlertid synes en mulig toppformasjon - i form av en hode-skulder-formasjon å være under utarbeidelse. I så fall er det mer nedside på Oslo Børs over de kommende ukene, sier Bergland.- Brytes de forannevnte støttenivåene er formasjonen fullført og fallpotensialet i formasjonen vil være ned mot 370-380. Er vi for negative, tilkjennegir Oslo Børs dette ved å ta ut motstanden omkring 450, og i så fall er faren over for denne gang, og opptrenden ifra 2003 vil etter alle solemerker gjenopptas, avslutter Bergland.