Kronen styrker seg etter dagens , som viste seg noe i overkant av hva mange økonomer hadde regnet med.- Det ble litt høyere enn ventet. Særlig matvareprisene trakk opp denne gangen, og litt sterkere vekst i vedlikehold og reparasjon av bolig: samlet sett litt høyere enn Norges Bank la til grunn. Man kunne frykte at et lavt tall ville utsette renteoppgangen. Det ble et litt sterkere tall. Vi venter at renten blir satt opp i mars, og at rentebanen løftes, sier senioranalytiker Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets ifølge byrået.Harald Magnus Andreassen i Fist Securities mener tallene ikke har noen betydning for rentebeslutningen neste uke. - Vi gjentar renteøkning neste uke, sier sjeføkonomen.