Folketrygdfondet har i dag akseptert Telefonaktiebolaget LM Ericsson frivillige bud på aksjer i Tandberg Television ASA. Aksepten omfatter 6.842.800 aksjer i Tandberg Television ASA. Dette er samtlige aksjer fondet eier i selskapet. Folketrygdfondet har i dag akseptert Telefonaktiebolaget LM Ericsson frivillige bud på aksjer i Tandberg Television ASA. Aksepten omfatter 6.842.800 aksjer i Tandberg Television ASA. Dette er samtlige aksjer fondet eier i selskapet. Budet var på 106 kroner, noe som betyr at fondet har fått 725,3 millioner kroner for aksjene.