Den siste nedturen for Hovedindeksen på Oslo Børs er i poeng like stor som fallet i september i fjor. Utover det er det ikke noen likheter å snakke om hverken i hovedchartet eller i RSI-chartet, men som etter fallet i september kan det være starten på en ny periode med oppgang.RSI stoppet i overkant av 30-nivået og således litt over bunnen fra september. Det kan tolkes postivt, men vi vil ikke legge for mye i det. Det er 50-nivået og de fallende motstandslinjene i RSI-chartet som er de kritiske nå. Brudd på de to første er avgjørende for en positiv utviklingen både på kort og lengre sikt, og et brudd på 50-nivået vil varsle økt stigningstakt.
Chart: Netfonds Teknisk analyse.
Stigningstakten har avtatt jevnt og trutt den siste måneden, og med den siste bunnen i RSI- og hovedchartet har vi justert ned stigningstakten i den stigende trenden. Et brudd på 50-nivået i RSI-chartet vil også være en bekreftelse på den justerte trenden vi har tegnet inn. Om dette er den nye retningen og trenden på litt lengre sikt er for tidlig å slå fast.På oversiden er det nå 455-nivået og den fallende motstandslinjen i hovechartet som blir det mest kritiske i Hovedindeksen. Brudd på denne vil åpne for videre oppgang til 500-nivået på 1 - 3 måneders sikt i den stigende trenden.På undersiden er det den tekniske støtten på 440-nivået som blir den mest kritiske de kommende par ukene. Med et eventuelt brudd på 440-nivået kan imidlertid bunnlinjen i den justerte stigende trenden bli testet. Da skal det heller ikke store innsikten til for å se at det også kan bli etablert en hode-skulder formasjon, med halslinje trukket gjennom bunnene fra begynnelsen av januar og begynnelsen av mars.Skulle det bli en realitet vil det også være rom for fall til under 400 i Hovedindeksen. I løpet av den kommende uken vil det bli klarere hvilken vei det vil ta.De kritiske signalnivåene de kommende par ukene er følgelig henholdsvis 440 og den fallende motstandslinjen på 455.