Drøye fem uker ut i aksjekonkurransen "Studenter på børs" holder grupperingen Premium Equity fra Universitetet i Oslo på sin ledelse. Så langt har deres fiktive million vokst til 1.359.200 kroner.Det er ca. 87.000 foran nærmeste utfordrer Aksjegruppe HVE fra Høgskolen i Vestfold.Hver uke utarbeides porteføljer basert på grunnlag av de mest populære aksjene blant alle gruppene som deltar i konkurransen. Porteføljen for uke 11 består av Telenor, Statoil, Marine Harvest, Crew Minerals, CanArgo, REC og Simrad Optronics."Studenter på børs" arrangeres av HegnarOnline i samarbeid med Finansavisen, Orion Securities og Høgskolenes Aksjekonkurranse..