Driftsbalansen i USA viste et underskudd på 195,8 milliarder dollar i fjerde kvartal 2006. I tredje kvartal var underskuddet på 229,4 milliarder dollar. Ifølge Bloomberg var det ventet et underskudd på 203,5 milliarder dollar.Driftsbalansen i USA viste et underskudd på 195,8 milliarder dollar i fjerde kvartal 2006. I tredje kvartal var underskuddet på 229,4 milliarder dollar. Ifølge Bloomberg var det ventet et underskudd på 203,5 milliarder dollar.