Styret i Norske Skog ønsker å overføre syv milliarder kroner fra overkursfondet til annen egenkapital, fremgår av innkallingen til Norske Skogs generalforsamling ifølge Reuters.- Formålet med forslaget er å øke fleksibiliteten rundt selskapets kapitalstruktur, heter det.Den ordinære generalforsamlingen finner sted 12. april i Norske Skogs lokaler.