Anbefaler 7 aksjer

DnB NOR Markets bytter ut én av aksjene i sin ukeportefølje.

Børs

DnB NOR Markets tar Eltek ut av porteføljen denne uken. Inn Golar LNG. DnB NOR Markets tar Eltek ut av porteføljen denne uken. Inn Golar LNG. - Markedet preges av lange kontrakter og for tiden høy ordrebok av nye skip, skriver meglerhuset.- Petrobras sendte sent i forrige uke ut en pressemelding der de sier at de har signert en kontrakt med Golar for leie av to av deres skip for 10 år. Dagraten på kontrakten ser ut til å være meget attraktiv, heter det videre.Ny portefølje:

  • StatoilStatoil
  • QuesterreQuesterre
  • RECREC
  • TelenorTelenor
  • YaraYara
  • Golar LNGGolar LNG
  • VizrtVizrt
Meglerhusets portefølje med anbefalte aksjer hadde en avkastning på pluss 1,8 prosent sist uke, mot referanseindeksens pluss 1,1 prosent. Akkumulert for året har porteføljen gitt en avkastning på 15,0 prosent, mens OSEBX har gitt pluss 7,2 prosent.

Nyheter
Næringsliv