Det skal etter det Finansavisen erfarer være mulig å opprette et aksjeselskap i England for den beskjeden sum av 4900 kroner. Da kan du glemme både revisor og aksjekapital. Stikkordet her er et såkalt Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF).Mens reklamen lokker med superbillig opprettelse av aksjeselskap i utlandet, kommer samtidig en advarsel fra advokatfullmektig Bernt Jørgen Stray i Handels- og Servicenæringens Hovedorganiasjon (HSH).- Du bør tenke deg om før du hopper på tilbudet hvis du skal fortsette å drive virksomhet i Norge. Ved etablering av et NUF blir man underlagt et annet lands lovverk, og må i dette tilfellet forholde seg til regnskapsreglene i Storbritannia i tillegg til norske regler. Dette kan skape mer bry enn glede, sier Stray ifølge avisen.