Ementor kjøper opp selskap

Ementor Norge kjøper opp teknologiselskap som omsetter for 180 millioner kroner.

Børs

Ementor Norge AS er i eksklusive forhandlinger om kjøp av alle aksjene i det Oslobaserte infrastrukturselskapet Tre65. Ementor Norge AS er i eksklusive forhandlinger om kjøp av alle aksjene i det Oslobaserte infrastrukturselskapet Tre65. Tre65 er et ledende server- og lagringsselskap med omsetning på 180 millioner kroner og et driftsresultat på 20 millioner kroner i 2006. Selskapet har 30 ansatte som alle sitter på Bryn i Oslo.

Nyheter
Teknologi