Det sørafrikanske gruveselskapet DRD Gold har blitt utelukket fra Statens Pensjonsfond. Selskapet driver et miljøfarlig prosjekt på Papua Ny Guinea, skriver Norwatch. Det sørafrikanske gruveselskapet DRD Gold har blitt utelukket fra Statens Pensjonsfond. Selskapet driver et miljøfarlig prosjekt på Papua Ny Guinea, skriver Norwatch. Det sørafrikanske selskapet er eier av et gruveprosjekt som hver dag slipper ut 430 tonn avgangsmasser ut i et naturlig elvesystem. I tillegg til sedimentene, tilfører avgangsmassene og avrenningen fra deponiene miljøet betydelige mengder tungmetaller, spesielt kvikksølv, kadmium, krom, arsen, nikkel og bly. Det skriver Finansdepartementet i en pressemelding i dag.Rune Paulsen er prosjektansvarlig for Papua Ny Guinea i Regnskogsfondet. Han er svært begeistret over utsalget.- Denne formen for gruveselskaper driver uten noen form for restriksjoner, og alt avfall dumpes i elvesystem eller i havet. Ingen av de utenlandske selskapene vil kunne slippe unna med dette i sine hjemland, sier Paulsen.DRD Gold eier per i dag 78,7 prosent av selskapet Emperor Mines Limited, som driver gullgruven Tolukuma på Papua Ny Guinea. Verdien av aksjeposten var ved årsskiftet på vel fire millioner kroner.