JCE Group AB er i dag eier av 12.396.243 aksjer i Captura ASA. JCE Group AB har per 10. april 2007 i forbindelse med det pliktige tilbudet på Captura ASA registrert aksepter for 844.833 aksjer i selskapet. Dette gjør at JCE Group AB kontrollerer 13.241.076 aksjer i Captura ASA, tilsvarende 90,00 prosent av totalt utestående aksjer i selskapet. JCE Group AB er i dag eier av 12.396.243 aksjer i Captura ASA. JCE Group AB har per 10. april 2007 i forbindelse med det pliktige tilbudet på Captura ASA registrert aksepter for 844.833 aksjer i selskapet. Dette gjør at JCE Group AB kontrollerer 13.241.076 aksjer i Captura ASA, tilsvarende 90,00 prosent av totalt utestående aksjer i selskapet. Dersom JCE Group AB ikke oppnår aksepter som gjør at man kontrollerer 100 prosent av aksjene i Captura ASA i det pliktige tilbudet, vil JCE Group AB som annonsert vurdere å iverksette tvangsinnløsning av resterende aksjonærer.