SEB Enskilda-sjef Mads Syversen er oppført som daglig leder for Arctic Securities. Selskapet ble registert i dag, melder E24. Finn Berg Jacobsen er styreleder, mens Arne Hansteen og Beret Luise Sundet er styremedlemmer. SEB Enskilda-sjef Mads Syversen er oppført som daglig leder for Arctic Securities. Selskapet ble registert i dag, melder E24. Finn Berg Jacobsen er styreleder, mens Arne Hansteen og Beret Luise Sundet er styremedlemmer. Ifølgehos Brønnøysundregistrene er dette formålet med selskapet:"Forretningsmessig ytelse av de investeringstjenester som er nevnt i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel ("verdipapirhandelloven"), § 1-2 første ledd nr 1, 2 og 4, de tilleggstjenester som er nevnt i verdipapirhandelloven § 8-1 førsteledd nr 1-6, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette."Syversen sitter opptatt i et møte. HegnarOnline har derfor ikke lykkes i å få en kommentar., hvor Syversen er oppført som styreleder, er også registrert i dag, skriver nettstedet. Megler Gaute Eie, tidligere SEB-direktør Petter Bakken og Anders Eivind Eide er styremedlemmer.Selskapets formål er å "Investere i andre selskaper, samt virksomhet som står i naturlig forbindelse hermed". Selskapene ble opprinnelig registrert som Artic Securities og Artic Partnes, men det rette skal være Arctic Securities og Arctic Partners.