Hydro-selskap sikter mot børs

Hydros selskap for aktiviteter innen polyvinylklorid (PVC) og relaterte produkter (Polymers) skal børsnoteres.

Børs

Polymers Holding ASA, morselskapet til Norsk Hydro ASAs aktiviteter innen polyvinylklorid (PVC) og relaterte produkter (Polymers), har i dag søkt om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs, opplyser Hydro i en melding. Selskapet annonserte 6. desember 2006 at det vurderte et salg eller en børsnotering av Polymers, og søknaden om børsnotering er en del av denne prosessen.Hydros petrokjemivirksomhet har gjennomgått en snuoperasjon og konkurranseposisjonen er blitt betydelig styrket de siste årene. Selskapet utforsker nå nye muligheter for eierskap i Hydro Polymers for å sikre ytterligere verdiskapning.Polymers vil få et nytt navn på tidspunktet for en utskillelse fra Hydro.

Nyheter
Børs