Investtech-oppkjøp Oslo, 12. april 2007 Finansanalyseselskapet Investtech AS har i et ledd for å styrke sin posisjon i markedet kjøpt Nordisk Børsanalyse. Nordisk Børsanalyse har de siste årene vært en strategisk samarbeidspartner til Investtech, og har erfaring fra andre analysesystemer siden 1999 i Norge. Investtech-oppkjøp Oslo, 12. april 2007 Finansanalyseselskapet Investtech AS har i et ledd for å styrke sin posisjon i markedet kjøpt Nordisk Børsanalyse. Nordisk Børsanalyse har de siste årene vært en strategisk samarbeidspartner til Investtech, og har erfaring fra andre analysesystemer siden 1999 i Norge. - Dette er derfor et viktig ledd innen opprustning på marked og salg, sier administrerende direktør Marie Fossum i en melding.Investtech har en sterk vekststrategi og vil fokusere på flere markeder enn hjemmemarkedet Norge. Fokus vil primært bli Europa.