Ifølge Marine Harvest Group er det nå besluttet og kommunisert at selskapet samler all slakting på det tidligere Pan Fish- anlegget i Port Hardy. Port Hardy-anlegget ble bygd i 2004 og er er et komplett, moderne slakteri og filliteringsanlegg. Ifølge Marine Harvest Group er det nå besluttet og kommunisert at selskapet samler all slakting på det tidligere Pan Fish- anlegget i Port Hardy. Port Hardy-anlegget ble bygd i 2004 og er er et komplett, moderne slakteri og filliteringsanlegg. På grunn av den lave produksjonen Pan Fish hadde i området førte anlegget til høye slaktekostnader i tidligere Pan Fish. Ved at slaktingen fra det tidligere Marine Harvest-slakteriet i Engelwood nå overføres til anlegget i Port Hardy (fra ca 1. juni), vil samlet slaktekost for det nye selskapet falle kraftig.Samlingen av slakting i Canada er en viktig element i det kommuniserte synergimålet på 900 millioner kroner. Den beslutning som nå er kommunisert har en kostnadsgevinst som er i tråd med det kommuniserte totalmålet for synergi og kostnader knyttet til beslutningen ligger innenfor det som er kommunisert av engangskostnader, heter det i en melding.