I dagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Anders Bergland i Glitnir Securities foretar endringer i modellporteføljen. Denne uken byttes Deep Sea Supply ut til fordel for Tandberg. Samtidig endres vekten i porteføljen fra 50 prosent kontanter til full aksjeeksponering.- Vi velger å ta gevinst i Deep Sea Supply etter at aksjen har gått 39 prosent siden vi tok den inn i porteføljen. Vi er fortsatt positive til selskapet og supplysektoren men føler at aksjen har gått mye kort tid. Det knytter seg store forventninger til Tandberg, som leverer kvartalstall på torsdag denne uken. Vi forventer sterkt vekst sammenlignet med tilsvarende kvartal 2006, sier Bergland.
Kjøpsanbefalingene:
  • Fred. Olsen EnergyFred. Olsen Energy
  • PA RecourcesPA Recources
  • StatoilStatoil
  • CopeincaCopeinca
  • Yara InternationalYara International
  • Tandberg Tandberg
Hittil i 2007 har porteføljen gått opp 8,64 prosent mens Hovedindeksen på Oslo Børs har gått opp 5,97 prosent.