Tegningsperioden for NorDiags emisjon ble avsluttet i går. Emisjonen ble overtegnet med 26 prosent. Tegningsperioden for NorDiags emisjon ble avsluttet i går. Emisjonen ble overtegnet med 26 prosent. Emisjonen var en offentlig tegning i Norge på opp til 1.176.470 aksjer utstedt av selskapet for å reise opp til 10 millioner kroner i ny egenkapital. Selskapets aksjonærer hadde fortrinnsrett.Emisjonen ble foretatt etter utstedelse av 9.799.982 aksjer som vederlag i forbindelse med kjøpet av Genpoint AS, og en privat plassering av 3.839.938 aksjer til en gruppe institusjonelle investorer.- Fullføringen av disse transaksjonene har skapt et selskap med bredere teknologisk plattform og sterkere kapitalressurser. Vår ambisjon er å bygge et ledende diagnostisk selskap i utvalgte nisjer i løpet av tre-fem år, sier administrerende direktør Mårten Wigstøl.