Tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at lagrene av usolgte varer i detaljhandelen, grossister og fabrikker økte med 0,3 prosent på månedsbasis i februar. Dette var som ventet.Tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at lagrene av usolgte varer i detaljhandelen, grossister og fabrikker økte med 0,3 prosent på månedsbasis i februar. Dette var som ventet.