I dag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider har hovedindeksen falt 0,68 prosent og står dermed i 464,26 poeng. Det er så langt omsatt aksjer for 6,8 milliarder kroner. Prisen på et fat Nordsjøolje, med levering i mai, har gått opp 0,43 prosent og står nå i 68,13 dollar.Oljegigantene Statoil og Norsk Hydro faller henholdsvis 0,60 prosent og 0,61 prosent. Orkla-aksjonærene opplever et kursfall på 0,44 prosent på høyt volum etter flere dager med rekordnoteringer.StepStone har i dag sendt ut en melding hvor ledelsen forteller om sterk etterspørsel etter selskapets tjenester i første kvartal 2007. I løpet av årets tre første måneder har StepStone inngått avtaler med 75 nye selskaper. Verdien på StepStone har i dag økt med 8,57 prosent.Tyskland, Norden og Belgia trekkes frem som land hvor utviklingen har vært god. - Utsiktene for resten av 2007 er oppløftende, sier Colin Tenwick, adm. direktør i StepStone. StepStone legger frem sine kvartalstall 25. april.I dagens morgenrapport fra Corporate Advise and Research anbefales kjøp av aksjer i Kitron. - Ifølge historikken er tiden inne for å kjøpe aksjen, med underkant av 30 dager igjen til Q1 rapporten (8.mai). Vi tror historien vil gjenta seg, og ser en svært god kortsiktig kjøpsmulighet. Vi har 12-måneders kurskursmål på 6,40 kroner, kjøp, sier analytikeren. Kitron-aksjen klatrer i dag 5,43 prosent.Aker Kværner opplyser at Statoil har forlenget en brønntjenestekontrakt med selskapet med to år. Kontrakten gjelder Tampen og Halten/Nordland på norsk sokkel. Kontraktsverdien er estimert til 400 millioner kroner. Aker Kværner-aksjen faller 1,81 prosent.. på HegnarOnlineHer finner du . finner du her..Slik går det på .Slik gikk det på Her finner du / på NYSE./ på Nasdaq.De og . fra handelen.Her kan du se hvordan det går med aksjer.