De amerikanske importprisene steg hele 1,7 prosent i mars. Ifølge Bloomberg var det ventet en økning på bare 0,8 prosent. Dersom man ser bort i fra olje steg importprisene med 0,3 prosent.De amerikanske importprisene steg hele 1,7 prosent i mars. Ifølge Bloomberg var det ventet en økning på bare 0,8 prosent. Dersom man ser bort i fra olje steg importprisene med 0,3 prosent.